Sanat Haltuun

NUORTEN LUKUTAIDON PUOLESTA

Lukutaitoa nuorille

Meillä on ratkaisu

 

Sanat haltuun -työpajojen tavoitteena on vahvistaa nuorten lukutaitoa ja lisätä kiinnostusta lukemiseen. Pajoihin on osallistunut lähes 10000 nuorta ympäri Suomea, ja olemme kehittäneet heidän avullaan työtämme ja opetusmetodejamme. Olemme erikoistuneet lukemiseen kielteisesti suhtautuviin nuoriin ja löytäneet tehokkaita tapoja saada heidät kiinnostumaan kaunokirjallisuudesta. 

Sanat haltuun -opettajan opas on luotu äidinkielen opetuksen tueksi. Olemme luoneet 3 uutta työpajamallia, jotka sopivat osaksi perusopetuksen yläasteen tai toisen asteen äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta. Työpajat sopivat sovellettuina myös erityisen tuen ryhmille, nuorisotyöhön ja vankiloihin. Olemme koonneet testaamamme opetusmetodit yksiin kansiin, jotta kuka tahansa voisi opettaa lukutaitoa Sanat haltuun -metodilla ja teemoilla. 

Sanat haltuun -pajoissa luetaan ja analysoidaan rap-lyriikoita. Rap-lyriikan lähtökohtaisen tekstilähtöisyyden ja kiistämättömän suosion takia se on osoittautunut hedelmälliseksi Troijan hevoseksi kaventamaan yhä levenevää kuilua korvanappien ja kirjallisuuden välillä.

Sanat haltuun -opettajan opas

Tutustu opettajan oppaaseen ≫

Sanat haltuun -hankkeesta

Sanat haltuun on Lukukeskuksen käynnistämä nuorten lukutaitoa vahvistava toimintamalli, jota on kehitetty pitkäjänteisesti vuodesta 2016. Seuraamme toiminnan vaikuttavuutta selvityksin ja opettajilta ja oppilailta kerättyjen palautteiden perusteella.

 

Palautteiden perusteella

 

100 % opettajista kokee, että Sanat haltuun -pajat sopivat osaksi äidinkielenopetusta. 

Pajaan osallistuneiden opettajien palautteita:

”Pajan jälkeen runojen käsittelemiseen oli selvästi parempi motivaatio oppilailla ja runojen kirjoittaminenkin sujui hienosti.”

”Työpaja motivoi oppilaita tutkimaan ja tulkitsemaan lyriikoita.”

”Työpajan näkökulma tarinoiden kertomisen merkityksestä oli erinomainen.”

 

88 % opettajista koki, että pajat onnistuivat osallistamaan kaikkia oppilaita. 

”Paja sai osallistettua sellaisia oppilaita, jotka eivät muuten ole välttämättä kovin aktiivisesti mukana opetuksessa.”

 

79 % opettajista arvioi oppilaiden innostuneen pajasta. 

”Pajassa loistivat nekin, joiden kyvyt eivät yleensä pääse oppitunneilla esiin.”

”Ei ole helppo keksiä, kirjoittaa, heittäytyä ja avata itseään toisten edessä, mutta niin tapahtui tänään, ja olen siitä tosi iloinen.”

”Oppilaat ovat ylpeitä ja onnellisia yhteisesti tuotetusta tekstistä ja odottavat kovasti pajalle jatkoa.”

 

40 % opettajista koki nuorten oppineen uutta ja muuttaneen käsitystään lukutaidosta pajaan osallistuttuaan, 58 % arveli käsitysten muuttuneen jonkin verran.

”Erinomainen muistutus meille opettajille siitä, että oppimista tapahtuu silloin kun asia liittyy oppilaiden omaan kokemusmaailmaan ja herättää tunteita.”

”Oppilaat tuottivat tekstiä, mikä oli ihan huikeaa! Käsittelyn alla olleet rap-lyriikat käsittelivät heidän kokemusmaailmaansa ja niitä yhdessä analysoimalla saatiin todella esiin oppilaiden kyky löytää tekstistä erilaisia merkityksiä ja tehdä tulkintoja. Harvoin näkee heitä koululuokassa näin keskittyneinä ja motivoituneina!”

Opettajan opas on tuotettu Opetushallituksen tuella.

Sanat haltuun ammattikouluissa 2016

ESIKUVA

"Rap-biisin sanoitus on parhaimmillaan kuin lyhyt novelli. Ei lukeminen sen vaikeampaa ole."

Katso Atomirotan MIKKO SARJASEN TARINA ≫