Tietoa hankkeesta

hankkeen perustiedot

Rap-lyriikoilla lukemisen mestariksi

Sanat haltuun on Lukukeskuksen käynnistämä nuorten lukutaitoa vahvistava toimintamalli, jota on kehitetty pitkäjänteisesti vuodesta 2016. Tavoitteena on löytää uusia opetusmetodeja ja lähestymistapoja nuorten lukutaidon vahvistamiseksi ja kiinnostuksen lisäämiseksi kirjallisuutta ja lukemista kohtaan.

Seuraamme toiminnan vaikuttavuutta selvityksin ja opettajilta ja oppilailta kerättyjen palautteiden perusteella.

Hankkeen asiantuntijoina toimivat kirjallisuuden ammattilainen ja oppikirjailija Aleksis Salusjärvi, muusikko Mikko Sarjanen (Atomirotta- ja Notkea Rotta -yhtyeet), sekä puheterapeutti Hanna Markkanen.

Opettajan opas on tuotettu Opetushallituksen tuella.

Meillä on ratkaisu lukutaidon
ongelmiin.


Taustaa

Sanat haltuun –hanke alkoi syksyllä 2016 ammattikouluissa. Hankkeen aikana Lukukeskus järjesti 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa ammattikouluissa teknisten alojen opiskelijoille eri puolella Suomea. Lukutaitotyöpajojen suunnitteluun osallistui Lukukeskuksen lisäksi ammattikoulujen äidinkielen opettajia, kirjailijoita ja alan tutkijoita.

UPM:n tukeman ja Lukukeskuksen toteuttaman Sanat haltuun -hankkeen tavoitteena oli innostaa teknisten alojen ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. Samalla kehitettiin toimintamalleja opiskelijoiden lukutaidon parantamiseksi tulevaisuudessa. Tavoitteena oli myös herättää keskustelua ja nostaa tietoisuutta ammattikouluissa opiskelevien nuorten lukutaidon kehittämisestä.

Tutustu hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksiin ja vaikutuksiin: Sanat haltuun -julkaisu

 Kuva1

Sanat haltuun mediassa

Uutisia, haastatteluja ja videoita

Rahoittajat

Sanat haltuun osana Lukuliikettä

Opettajan oppaan ja siihen liittyvät 60 työpajaa perusopetuksessa, erityisen tuen ryhmissä, sairaalakoulussa sekä vankiloissa on rahoittanut Opetushallituksen Lukuliike.

Jenny ja Antti Wihurin säätiö ja Koneen säätiö taustavoimina

Perusasteen opetuksen työpajat ja vankilatyön vuonna 2019 mahdollistivat Wihurin ja Koneen säätiöt.

UPM lukemisen asialla

Sanat haltuun -hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin ammatillissa oppilaitoksissa ja oli osa UPM:n Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Sanat haltuun -hankkeen asiantuntijat

Aleksis SalusjärviHanna MarkkanenMikko SarjanenLukukeskus

Lukukeskus on lukemisen asiantuntija ja monialainen palveluorganisaatio. Tavoitteidensa saavuttamiseksi se tekee tiiviistä yhteistyötä kirjastojen, koulujen ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Lukukeskus kokoaa tietoa lukemisesta ja lukutaidosta sekä toimii asiantuntijana kansainvälisissä verkostoissa. Lukukeskus järjestää ainoana Suomessa järjestelmällisesti kirjailijavierailuja, jotka edistävät lukuintoa ja lisäävät kirjailijoiden toimeentuloa. Se julkaisee myös kirjallisuuslehtiä lapsille ja nuorille sekä kirjallisuuskritiikin nettilehteä.

www.lukukeskus.fi

Lisätietoa hankkeesta:

Toiminnanjohtaja
Emmi Jäkkö
emmi.jakko@lukukeskus.fi
puh. 050 563 8998