Tietoa hankkeesta

hankkeen perustiedot

Rap-lyriikoilla lukemisen mestariksi

Sanat haltuun työpajat vahvistavat heikosti lukevien nuorten tekstitaitoja. Välineenä käytämme rap-lyriikkaa ja lähiopetusta. Tavoitteemme on antaa nuorille työkaluja tunnistaa omia tekstitaidon vahvuuksia ja rohkaistua käyttämään niitä kaikissa tekstiympäristöissä. Työpajoja toteuttavat opetuksen, kirjallisuuden ja rap-musiikin ammattilaiset.

Opetus on suunnattu 13-29-vuotiaille. Tällä hetkellä se kohdistuu perusasteen erityisopetukseen ja vankiloihin. Työpajat toteutetaan yhteistyössä hankkeeseen valittujen oppilaitosten kanssa.

Hankkeen tavoitteena on luoda oppituntimalleja, jotka ovat alan ammattilaisten hyödynnettävissä ja sovellettavissa kaikkeen tekstitaidon opetukseen.

Hanketta toteuttavat perusopetuksessa Hanna Markkanen, Aleksis Salusjärvi ja Mikko Sarjanen. Vankiloissa Salusjärvi ja Sarjanen käyvät yhdessä Kriminaalihuollon tukisäätiön Kimmo Gustafssonin kanssa.

Meillä on ratkaisu lukutaidon
ongelmiin.


Taustaa

Sanat haltuun –hanke alkoi syksyllä 2016 ammattikouluissa. Hankkeen aikana Lukukeskus järjesti 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa ammattikouluissa teknisten alojen opiskelijoille eri puolella Suomea. Lukutaitotyöpajojen suunnitteluun osallistui Lukukeskuksen lisäksi ammattikoulujen äidinkielen opettajia, kirjailijoita ja alan tutkijoita.

UPM:n tukeman ja Lukukeskuksen toteuttaman Sanat haltuun -hankkeen tavoitteena oli innostaa teknisten alojen ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. Samalla kehitettiin toimintamalleja opiskelijoiden lukutaidon parantamiseksi tulevaisuudessa. Tavoitteena oli myös herättää keskustelua ja nostaa tietoisuutta ammattikouluissa opiskelevien nuorten lukutaidon kehittämisestä.

Tutustu hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksiin ja vaikutuksiin: Sanat haltuun -julkaisu

 Kuva1

Videolla tunnelmia työpajoista ja lisätietoa hankkeen taustoista

Sanat haltuun -hankkeen asiantuntijat

Aleksis SalusjärviHanna MarkkanenMikko Sarjanenrahoittaja

Jenny ja Antti Wihurin säätiö ja Koneen säätiö taustavoimina

Perusasteen opetuksen työpajat ja vankilatyön mahdollistavat Wihurin ja Koneen säätiöt. Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun.

UPM lukemisen asialla

Sanat haltuun -hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin ammatillissa oppilaitoksissa ja oli osa UPM:n ”Biofore Share and Care” -ohjelmaa. Ohjelma keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. Painopistealueet ovat Lukeminen & oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen.

Lukukeskus

Lukukeskus on lukemisen asiantuntija ja monialainen palveluorganisaatio. Tavoitteidensa saavuttamiseksi se tekee tiiviistä yhteistyötä kirjastojen, koulujen ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Lukukeskus kokoaa tietoa lukemisesta ja lukutaidosta sekä toimii asiantuntijana kansainvälisissä verkostoissa. Lukukeskus järjestää ainoana Suomessa järjestelmällisesti kirjailijavierailuja, jotka edistävät lukuintoa ja lisäävät kirjailijoiden toimeentuloa. Se julkaisee myös kirjallisuuslehtiä lapsille ja nuorille sekä kirjallisuuskritiikin nettilehteä.

www.lukukeskus.fi

Lisätietoa hankkeesta:

Hankepäällikkö
Emmi Jäkkö
emmi.jakko@lukukeskus.fi
puh. 050 563 8998