Sanat haltuun -opettajan opas

3 työpajamallia lukutaidon tueksi

OPETTAJALLE

Lataa tulostettava opettajan opas (pdf)

Rap-lyriikka on tämän hetken tärkeimpiä kirjallisuuden muotoja. Nuoret eivät lue, koska eivät löydä itseään kirjoista. Heitä kiinnostavat ja koskettavat tarinat löytyvät rap-lyriikasta. 

Rap-musiikki on karkeasti määriteltynä tekstilähtöistä rytmikästä puhetta biitin päälle. Ajatuksenvirtaa, tarinankerrontaa, proosarunoa, elokuvakäsikirjoitusta, uutisraporttia ympäröivästä elämästä, päiväkirjamaista tunteiden sanoiksi pukemista tai vaikkapa ärhäkkää oman mielipiteen ilmaisua. Rap-lyriikan lähtökohtaisen tekstilähtöisyyden ja kiistämättömän suosion takia se on osoittautunut hedelmälliseksi Troijan hevoseksi kaventamaan yhä levenevää kuilua korvanappien ja kirjojen välillä.

Rap-musiikin kieli elää ja uudistuu puhekielen evoluution polttopisteessä, ”koulun tai ostarin nurkalla, pukukopissa ja verkossa”. Siellä missä uusi slangi ja hokemat syntyvät, ja imee sitä itseensä. Nuoret elävät jo ”kielessä” ja kuluttavat siihen perustuvaa taidemuotoa, kuuntelevat ja mielessään käyvät läpi ja pohtivat tarinoiden merkitystä, mutta eivät välttämättä osaa jäsentää kuulemaansa ja tiedosta toimintansa kielitietoisia ulottuvuuksia.

Rap-tekstien yhdessä analysointi, oppilaiden terävät havainnot ja osallistuminen johtaa usein oppilaiden ahaa-elämykseen ja alleviivaa ja korostaa jo osatun hiljaisen tiedon merkitystä – toisin sanoen herättää kielitietoisuuden, antaen varsinkin heikommille oppilaille tärkeän onnistumisen tunteen ja itsetunto-boostin.   

Testatusti toimiva opetusmetodi

Sanat haltuun -työpajoja on järjestetty vuodesta 2016 lukemiseen kielteisesti suhtautuville nuorille. Pajoihin on osallistunut yli 10 000 nuorta ympäri Suomea, ja olemme kehittäneet heidän avullaan työtämme jatkuvasti. Olemme erikoistuneet lukemiseen kielteisesti suhtautuviin nuoriin ja löytäneet tehokkaita tapoja saada heidät kiinnostumaan kaunokirjallisuudesta. Tässä julkaisussa esittelemme vuonna 2021–22 syntyneitä uusia opetusmalleja. 

Pääajatuksena Sanat haltuun -pajoissa on äidinkielen opetuksen tukeminen. Sanat haltuun -pajojen myötä lukutaidon merkitystä konkretisoidaan nuoren maailman kokoiseksi ja siitä syntyväksi asiaksi. Lukutaitoa voi käyttää oman elämänsä ohjaamiseen ja itsensä ymmärrettäväksi tekemiseen. Se on sekä keino vastausten etsimiseen että nähdyksi tulemiseen. Jokaisella ihmisellä on siihen yhtä pitkä tai lyhyt matka. 

Työpajoissamme korostuu nuorten näkökulma kirjalliseen kulttuuriin. Tekstitaitoja opetellaan siksi rap-lyriikan kautta. Rap toimii lähtökohtana, josta käsin voi tarkastella kirjallisuutta myös laajemmin, mutta useimmiten nuoret kiinnostuvat rap-musiikin kautta myös kirjallisesta itseilmaisusta ja haastamaan omia tekstitaitojaan.

Olemme suunnitelleet tämän kokonaisuuden moniammatillisena joukkona, jossa opetussisällöt ja kirjallinen kulttuuri ovat Aleksis Salusjärven käsialaa. Hän on toiminut kirjallisuuden ammattilaisena vuosien ajan. Rap-lyriikan analysoimisesta ja musiikillisesta sisällöstä vastaa muusikko Mikko Sarjanen (Atomirotta- ja Notkea Rotta -yhtyeet), jonka artistiura alkoi samaan aikaan, kun suomenkielinen rap-musiikki teki ensimmäisiä läpimurtoja valtakulttuuriin. Pedagogisesta sisällöstä ja työtapojemme toimivuudesta haastavissakin ympäristöissä vastaa Hanna Markkanen, joka on työskennellyt puheterapeuttina Helsingin alueen erityiskouluissa sekä useissa alueellisissa erityisluokissa pääkaupunkiseudulla.

Monenlaiselle oppijalle

Tässä oppaassa esiteltäviä Sanat haltuun -pajoja on testattu onnistuneesti perusopetuksessa yläkouluikäisille, toisen asteen ammatillisissa opinnoissa sekä soveltaen myös päihdekuntoutujille ja rikostaustaisille nuorille.

Rap-lyriikan vahvuus kirjallisuuden ja lukutaidon opettamisessa on sen matala kynnys. Se ei vaadi pänttäämistä, ja siksi se soveltuu erityisen hyvin lukemiseen kielteisesti suhtautuville oppilaille. Rap-lyriikoiden nostaminen kirjallisuuden keskeisimmäksi muodoksi avaa tekstitaitoihin uuden oven. Moni lukuaineissa heikosti pärjäävä oppilas omaa hyvät valmiudet tekstianalyysiin, kun tarkasteltavana on häntä luontaisesti kiinnostava teksti.

Oppimisvaikeudet on mahdollista ylittää vain poistamalla kynnykset ja varmistamalla, että opetus on esteetöntä ja kaikille saavutettavaa. Opetettava asia on tuotava niin lähelle oppilasta, että hänen ei tarvitse ponnistella kiinnostuakseen siitä. 

“Rap on vähän kuin äänikirjaa lukisi… tai niinku seurais Netflix-sarjaa kuunnelmana.” 

Rapista

Vajaan 40 vuoden aikana rap on noussut marginaalista planeetan suosituimmaksi populaarimusiikin muodoksi. Suomessa suomenkielinen rap löi kunnolla läpi 2000-luvun alussa ja on vuosien myötä, maailmalla tapahtuvia virtauksia mukaillen kehittynyt ja jakautunut moniin alagenreihin, omilla paikallismausteilla höystettynä.

Kaikki vauvasta vaariin tietävät keitä ovat Cheek, Elastinen tai JVG, mutta vähänkin enemmän asialle omistautuneet tuntevat myös marginaalisemmat artistit, jotka voivat helposti kerätä miljooniakin kuunteluita Spotifyssa ja YouTubessa, täysin ulkona niin sanotusta valtavirrasta. Tällaisten artistien löytämisessä oppilaista on usein suuri apu.

Kenttä muuttuu jatkuvasti, mutta kartalla pysyminen on mahdollista ja usein parhaita asiantuntijoita ovat nuoret itse. 

3 työpajamallia äidinkielen opetuksen tueksi


Työpajamallit yläkouluun ja toiselle asteelle

Laatimamme lukutaitopajamallit on suunniteltu kahden oppitunnin mittaisiksi, helposti toteutettaviksi kokonaisuuksiksi. Kukin pajoista käsittelee lukutaitoa hieman eri kulmasta. Voit valita niistä ryhmälle sopivimman tai luoda laajemman kokonaisuuden yhdistämällä pajojen teemoja. Pajat sopivat sovellettuina myös erityisen tuen oppilaille. Erityisen tuen ryhmien ohjaamiseen on vinkkejä seuraavassa luvussa. 

Tärkeintä työpajoissamme on vuorovaikutus oppilaiden kanssa. Siksi on keskeistä käydä tehtävien vastaukset yhdessä läpi luokan kanssa, voitte jakaantua myös pienryhmiin pohtimaan vastauksia. Parhaiten pajat toimivatkin silloin, kun opetusryhmä on riittävän pieni, jotta kaikilla on tilaa osallistua ja kertoa ajatuksensa. 

Rap-lyriikan lukemisessa tekstin kuunteleminen on tärkeää. Se on hyvä työkalu oppimisvaikeuksien kanssa kamppailuun. Biisien valinnassa apuna kannattaa käyttää nuoria ja kysyä heiltä sopivia kappaleita. Musiikkilaji ei ole tärkeää, mikä hyvänsä kappale käy, kunhan se ei ole nuorille täysin vieras tai outo. 

Rap-lyriikat ovat  hyvä oven avaaja ja voivat johtaa mielenkiintoisiin yhteisiin  keskusteluihin. Niiden kautta nousevat esiin nuorten sanallistetut mielentilat, jotka muuten jäisivät pimentoon. 

Tutustu pajoihin:

Myyttipaja

Mun hoodit -paja

Mottopaja

Sanat haltuun -pajat erityisen tuen oppilaille