Mun tarina

Lavarunoutta kouluihin ja nuorille

Kuva: Otto Eric

Laji nimeltä lavarunous


Mun tarina luo polkuja kirjallisuuteen
lavarunouden avulla

Lavarunous on runoudesta ja räpistä ammentava kirjallisuuden muoto. Sen avulla on mahdollista ilmaista itseään taiteellisesti, kunnianhimoisesti ja nykyaikaisella kielellä. Mun tarina -hankkeen aikana lavarunoutta ja spoken word -tyylin sanataidetta on viety ympäri Suomea nuorten pariin. Lajin avulla on mahdollista löytää tiivis, uusi suhde kirjoittamiseen, lukemiseen, yhteisölliseen jakamiseen sekä itseilmaisuun.

Järjestämiemme työpajojen tehtävät on otettu kiinnostuksella vastaan sekä nuorten oppijoiden että opettajien keskuudessa. Lisäksi nuorille järjestettävät esiintyvän runouden open mic -tilaisuudet keräävät jatkuvasti lisää kiinnostuneita. Illoissa on keskittynyt ja toisia kunnioittava tunnelma.

Koneen Säätiön tukemassa kolmivuotisessa projektissa tutkitaan samalla lavarunouden sisällyttämistä monikieliseen pedagogiikkaan että lajin merkitystä nuorten maailmassa.

Työpajaohjaaja Aura Nurmen matka lavarunouden parissa

Uudenlaista tutkimusta ja työtä
luku- ja kirjoitustaidon ylläpitämiseksi

Lavarunous ja spoken word -harrastuksen voi sanoa alkaneen nuorten aikuisten esiintyjien keskuudessa Helsingissä noin kymmenen vuotta sitten. Sen levittäminen nuorten tietoisuuteen on tärkeä tehtävä, ja kokemukset ovat toistaiseksi rohkaisevia. Nuoret tulevat itsenäisesti esimerkiksi iltaisin järjestettäviin tekstinlukutapahtumiin, kirjoittavat itse vapaa-ajallaan kunnianhimoisia esitystekstejä ja keskittyvät hiljaisina kuuntelemaan toistensa lyriikkaa. Tällainen keskittynyt ja rauhallinen toimintaympäristö on nykypäivän hektisyydessä itsessään arvokasta ja merkittävää. Lukutaidon parantamista ja luetun ymmärrystä ei voi yksin sysätä koulujen ja nuorten hartioille, vaan harrastus tarvitsee myös ammattimaista, koulun ulkopuolista toimintaa.

Kouluissa tapahtuvat työpajat tukevat nuorten mahdollista itsenäistä toimintaa tulevaisuudessa. Ratkaisevaa on harrastuksesta ja taidelajista kertominen, kipinän sytyttäminen.

Tulokset toiminnassa ovat toistaiseksi olleet lupaavia. Hankkeen tavoittamat nuoret ovat antaneet sekä opetuksesta että lukutilaisuuksista ylistävää palautetta, ja vaatineet, että tilaisuuksia järjestetään uudestaan. Luokissa järjestetyt työpajat ovat sujuneet erinomaisesti ja hyvässä yhteishengessä. Opettajat ovat kertoneet olevansa yllättyneitä oppilaittensa sujuvasta kirjoitustaidoista ja kiinnostuksesta esimerkiksi rap-lyriikan kirjoittamista kohtaan. Monet oppilaat ovat yhden tunnin aikana rohkaistuneet esittämään oman tekstinsä ja laatineet taidokkaita ja omakohtaisia tekstejä.

Työpajojen opetussisältöä

Lavarunouden ja
spoken wordin
tehtäviä

Kokeile tehtäviä täällä ≫

Lavarunous sopii sekä paljon kirjoittaville lisähaasteeksi
että auttaa myös kirjoituskynnyksen madaltamisessa.


Lavarunous pähkinänkuoressa

Kuva: Jasper Kaarna

Selvitämme lavarunouden hyödyntämistä monikielisessä pedagogiikassa sekä äidinkielen opetuksessa

Tutkimusalueisiin ≫


Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lisätiedot
Aura.nurmi@lukukeskus.fi
puh: +358440401882

Mun tarina