Sanat haltuun -pajamallit

Työpajamallit yläkouluun ja toiselle asteelle

Laatimamme lukutaitopajamallit on suunniteltu kahden oppitunnin mittaisiksi, helposti toteutettaviksi kokonaisuuksiksi. Kukin pajoista käsittelee lukutaitoa hieman eri kulmasta. Voit valita niistä ryhmälle sopivimman tai luoda laajemman kokonaisuuden yhdistämällä pajojen teemoja. Pajat sopivat sovellettuina myös erityisen tuen oppilaille. Erityisen tuen ryhmien ohjaamiseen on vinkkejä seuraavassa luvussa.

Tärkeintä työpajoissamme on vuorovaikutus oppilaiden kanssa. Siksi on keskeistä käydä tehtävien vastaukset yhdessä läpi luokan kanssa, voitte jakaantua myös pienryhmiin pohtimaan vastauksia. Parhaiten pajat toimivatkin silloin, kun opetusryhmä on riittävän pieni, jotta kaikilla on tilaa osallistua ja kertoa ajatuksensa.

Rap-lyriikan lukemisessa tekstin kuunteleminen on tärkeää. Se on hyvä työkalu oppimisvaikeuksien kanssa kamppailuun. Biisien valinnassa apuna kannattaa käyttää nuoria ja kysyä heiltä sopivia kappaleita. Musiikkilaji ei ole tärkeää, mikä hyvänsä kappale käy, kunhan se ei ole nuorille täysin vieras tai outo.

Rap-lyriikat ovat  hyvä oven avaaja ja voivat johtaa mielenkiintoisiin yhteisiin  keskusteluihin. Niiden kautta nousevat esiin nuorten sanallistetut mielentilat, jotka muuten jäisivät pimentoon.

 

Tutustu pajoihin:

Myyttipaja

Mun hoodit -paja

Mottopaja

Sanat haltuun -pajat erityisen tuen oppilaille